ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
Thungchang Customs House
 

ประวัติด่านศุลกากรทุ่งช้าง

ประวัติความเป็นมาของด่านศุลกากรทุ่งช้าง


                 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เป็นด่านศุลกากรในสังกัด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร จัดตั้งขั้นโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 105 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2538 โดยในระยะแรกมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ บ้านเฟือยลุง ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน (เป็นสถานที่ที่เช่าจากเอกชน) จนกระทั่งปี พ.ศ.2540 ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรขึ้นที่ บ้านป่าเปือย ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มาจนถึงปัจจุบัน


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2563 09:49:05
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-694073, 0-9183-73945
อีเมล์ : 74190000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรทุ่งช่้าง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรทุ่งช่้าง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ