ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
Thungchang Customs House
 

ทำเนียบนายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

ชื่อ ? สกุลตำแหน่งระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ ปริชาติกุลสารวัตรศุลกากร 58 ส.ค. 2538 - 11 ก.ค. 2539
2. นายสมยศ สินถาวรสารวัตรศุลกากร 612 ก.ค. 2539 - 9 เม.ย. 2541
3. นายกำธร เจริญสุขสารวัตรศุลกากร 610 เม.ย. 2541 - 26 พ.ย. 2543
4. นายสมบัติ รื่นภาคธรรมสารวัตรศุลกากร 627 พ.ย. 2543 - 17 ก.ย. 2544
5. นายชัยณรงค์ รุ่งโรจน์รัตนกุลสารวัตรศุลกากร 618 ก.ย. 2544 - 26 ก.ค. 2545
6. นายสุริยัน พันธ์พาณิชสารวัตรศุลกากร 627 ก.ค. 2545 - 26 ม.ค. 2546
7. นายบัณฑิต โตจินดาสารวัตรศุลกากร 627 ม.ค. 2546 - 30 มิ.ย. 2548
8. นายเขมชาติ ฉัตรแก้วสารวัตรศุลกากร 61 ก.ค. 2548 - 11 ส.ค. 2548
9. นายชินวัฒน์ จันเกษมสารวัตรศุลกากร 612 ส.ค. 2548 - 15 มี.ค. 2550
10. นายพิบูล กิ่งไม้ทองสารวัตรศุลกากร 716 มี.ค. 2550 - 17 เม.ย. 2551
11. นายสมยศ กันแตงสารวัตรศุลกากร 718 เม.ย. 2551 - 4 พ.ย. 2551
12. นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ผู้อำนวยการ ระดับต้น5 พ.ย. 2551 - 27 พ.ค. 2553
13. นางสาวอังคณา วรินทร์ปราโมทย์ผู้อำนวยการ ระดับสูง9 มี.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2556
14. นายสมยศ กันแตงผู้อำนวยการ ระดับสูง17 ม.ค. 2557 - 29 ธ.ค. 2560
15. นายวิโรจน์ ใยบัวเทศผู้อำนวยการ ระดับสูง27 ก.พ. 2561 - 11 ธ.ค. 2561
16. นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ผู้อำนวยการ ระดับสูง14 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2563 09:57:58
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-694073, 0-9183-73945
อีเมล์ : 25190000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรทุ่งช่้าง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรทุ่งช่้าง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ