ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
Thungchang Customs House
 

นายวาริส วิสารทานนท์
นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 8 เข้าชมวันนี้
  • 601 เข้าชมเดือนนี้
  • 28,788 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-694073, 0-9183-73945
โทรสาร : 054-694073
E-Mail : 74190000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรทุ่งช้าง


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ด่านศุลกากรทุ่งช้างให้การต้อนรับอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายพร้อมคณะ22 กรกฎาคม 2563543
2 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมกับภาคเอกชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน28 สิงหาคม 2563431
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ20 ตุลาคม 2563397
4 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของด่านศุลกากรทุ่งช้าง3 พฤศจิกายน 2563341
5 ด่านศุลกากรทุ่งช้างให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคลังจังหวัดอุตรดิตถ์16 ธันวาคม 2563436
6 ++ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว ++30 ธันวาคม 2563531
7 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง มอบผ้าห่มกันหนาว จานวน 50 ผืน ให้กับ กิ่งกาชาดทุ่งช้าง เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้น21 มกราคม 2564354
8 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง มอบผ้าห่มกันหนาว จานวน 48 ผืน ให้กับโรงพยาบาลทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลและผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในความดูแล22 มกราคม 2564379
9 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง นำโดย นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดกิจกรรม CSR ที่โรงเรียนบ้านกอกจูน ตำบลภูคา อำเภอปัวจังหวัดน่าน 10 มีนาคม 2564365
10 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง นำโดย นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดประชุมคณะทำงาน ประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนประจำพื้นที่ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ครั้งที่ 1/2564 18 มีนาคม 2564294
11 นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง และ นายโตมร นามสาย ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าเยี่ยมชมสถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน พร้อมรับฟังบรรยายภารกิจและการดาเนินโครงการ CSR ของ กฟผ.22 มีนาคม 2564423
12 วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน ไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 25642 เมษายน 2564361
13 วันที่ 6 เมษายน 2564 นายโตมร นามสาย ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า กิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบร7 เมษายน 2564309
14 ขายทอดตลาดของกลาง ** รถยนต์ของกลาง จำนวน 2 คัน **21 พฤษภาคม 2564483
15 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน " ตําแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ "9 มิถุนายน 2564477
16 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 'มีแล้วแบ่งปัน' โรงพยาบาลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 10 มิถุนายน 2564387
17 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 'มีแล้วแบ่งปัน' โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 10 มิถุนายน 2564259
18 นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-1917 มิถุนายน 2564334
19 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบ 147 ปี ++2 กรกฎาคม 2564317
20 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมงาน โครงการ ?คบจ.ร่วมใจขับเคลื่อน SMEs น่าน ด้วยองค์ความรู้ทางด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี และการนำเข้าส่งออก (Finacial, Tax and Import ? Export Management) ? ++7 กรกฎาคม 2564347
21 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้างจัดกิจกรรม CSR มอบถังอ๊อกซิเจนแก่โรงพยาบาลทุ่งช้าง ++17 กันยายน 2564252
22 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (ครอ.) ครั้งที่ 3/2564 ++17 กันยายน 2564246
23 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมต่อลมหายใจ กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน++ 6 ตุลาคม 2564271
24 นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน21 มิถุนายน 2564308
25 นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง, นายโตมร นามสาย ผอ.สคศ., น.ส.ช่อฉัตร หอวัง ผอ.สบศ. และเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี23 มิถุนายน 2564353
26 นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง และนายโตมร นามสาย ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร นำน้ำดื่ม จำนวน 25โหล ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน มอบให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน 30 มิถุนายน 2564489
27 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา29 กรกฎาคม 2564252
28 ++ด่านศุลกากรทุ่งช้างจัดกิจกรรม CSR มอบถังอ๊อกซิเจนแก่โรงพยาบาลบ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ++14 ตุลาคม 2564225
29 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าพบหารือกับนายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กรณีกรมศุลกากรขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ++14 ตุลาคม 2564215
30 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ส่งมอบบุหรี่ของกลาง ให้สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ++14 ตุลาคม 2564246
31 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ส่งมอบของกลางอุปกรณ์ทางการแพทย์ ++20 ตุลาคม 2564217
32 ขายทอดตลาดของกลาง ** รถยนต์ของกลาง จำนวน 2 คัน **4 มกราคม 2565289
33 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ++12 มกราคม 2565209
34 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ++13 มกราคม 2565205
35 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ++17 มกราคม 2565202
36 ด่านศุลกากรทุ่งช้างจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 256424 สิงหาคม 2564256
37 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ++ 3 กันยายน 2564201
38 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามแดนของรถสินค้าฯ ++ 3 กันยายน 2564408
39 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.อ.เพิ่มพูล ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ สนง.ตร. และคณะ ++3 กันยายน 2564251
40 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดประชุม คบจ.สัญจร ++21 มกราคม 2565196
41 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดพิธีทำบุญและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำด่านฯ ++21 มกราคม 2565193
42 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาด่านชายแดนภูดู่ ++4 กุมภาพันธ์ 2565169
43 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่และการขอใช้พื้นที่ตามระเบียบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ++ 22 กุมภาพันธ์ 2565305
44 //-// ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน //-// 24 กุมภาพันธ์ 2565231
45 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรม วันรวมน้ำ ++23 มีนาคม 2565175
46 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง ++23 มีนาคม 2565225
47 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาด่านการค้าชายแดนถาวรภูดู่ ++23 มีนาคม 2565247
48 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรม งานประจำปีของดีเมืองน่าน 2565 ++23 มีนาคม 2565186
49 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานน่านนคร ++23 มีนาคม 2565173
50 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคระผู้บริหารคลังจังหวัดน่าน ++23 มีนาคม 2565185
51 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน ++23 มีนาคม 2565182
52 ++ ด่านศุลกากทุ่งช้าง ร่วมทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ให้กับเจ้าหน้าที่ทหารพรานและราษฎรที่เสียชีวิตในสถานการณ์สมรภูมิการสู้รบ++5 เมษายน 2565217
53 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมโครงการ คบจ.น่าน ร่วมใจขับเคลื่อน SMEs น่าน ++5 เมษายน 2565162
54 ++ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยม ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ++ 12 เมษายน 2565251
55 ++ ด่านทุ่งช้างร่วมต้อนรับ คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดน่าน ++12 เมษายน 2565224
56 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง สนับสนุนอาหารสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ++12 เมษายน 2565182
57 ++ ด่านทุ่งช้างร่วมต้อนรับ ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาศาลยุติธรรม 140 ปี ++22 เมษายน 2565171
58 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ++2 พฤษภาคม 2565246
59 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมจังหวัดอุตรดิตถ์2 มิถุนายน 2565166
60 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริม การเผยแพร่พระพุทธศาสนา2 มิถุนายน 2565176
61 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุม ศอ.ปส. และศูนย์สั่งการชายแดนฯ2 มิถุนายน 2565128
62 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมสบับสนุนตามโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องเรียน2 มิถุนายน 2565168
63 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ2 มิถุนายน 2565150
64 .ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุม หน.ส่วนราชการและคณะผู้บริหารการคลัง2 มิถุนายน 2565159
65 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1ล้านไร่ถวายพ่อ จังหวัดน่าน2 มิถุนายน 2565168
66 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เปิดด่าน 1 มิถุนายน 25652 มิถุนายน 2565208
67 ด่านศุลกากรทุ่งช้างให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง9 มิถุนายน 2565135
68 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมตัอน ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในพื้นที่อุตรดิตถ์และพิษณุโลก9 มิถุนายน 2565163
69 ด่านศุลกากรทุ่งช้างต้อนรับที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเยี่ยมชมด่านพรมแดนภูดู่9 มิถุนายน 2565250
70 ด่านศุลกากรทุ่งช้างต้อนรับ สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ9 มิถุนายน 2565238
71 ด่านศุลกากรทุ่งช้างต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเยี่ยมชม คลังสินค้าทัณฑ์บนไทยแอโรว์10 มิถุนายน 2565175
72 ด่านศุลกากรทุ่งช้างต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในการตรวจพื้นที่ อุตรดิตถ์และพิษณุโลก10 มิถุนายน 2565224
73 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ประชุม ครอ.ครั้งที่ 317 มิถุนายน 2565233
74 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุม คบจ.น่าน17 มิถุนายน 2565199
75 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมพบปะเจ้าเมืองเงิน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว17 มิถุนายน 2565173
76 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน (Statement of Commitment to Sustainable Thailand)6 กรกฎาคม 2565219
77 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ต่อนรับด่านตรวจพืชเชียงแสน6 กรกฎาคม 2565176
78 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมความร่วมมอด้านเศรษฐกิจและวิชกาการ8 กรกฎาคม 2565155
79 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน8 กรกฎาคม 2565138
80 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์(18.7.65)19 กรกฎาคม 2565131
81 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน27 กรกฎาคม 2565153
82 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดน่าน27 กรกฎาคม 2565219
83 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ลงพื้นที่ร่วมสำรวจพื้นที่11 สิงหาคม 2565173
84 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 25651 สิงหาคม 2565137
85 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง(นางชลิดา พันธ์กระวี) (1)9 สิงหาคม 2565186
86 ด่านศุลกากรทุ่งช้างรับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จากวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร9 สิงหาคม 2565193
87 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ10 สิงหาคม 2565184
88 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมโครงการบูรณาการประสานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย17 สิงหาคม 2565149
89 ด่านศุลกากรทุ่งช้างรับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จากวัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์18 สิงหาคม 2565225
90 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ.2566-2570 (1)18 สิงหาคม 2565155
91 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุม มกอช.23 สิงหาคม 2565144
92 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมBLO23 สิงหาคม 2565178
93 ด่านศุลกากรทุ่งช้างรับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จากวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร25 สิงหาคม 2565220
94 ด่านศุลกากรทุ่งช้างรับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพิษณุโลก25 สิงหาคม 2565151
95 ด่านศุลกากรทุ่งช้างรับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จากวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์25 สิงหาคม 2565177
96 ด่านศุลกากรทุ่งช้างรับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จากวัดพญาภู พระอารามหลวง จังหวัดน่าน25 สิงหาคม 2565162
97 เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/256525 สิงหาคม 2565152
98 เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/256525 สิงหาคม 2565100
99 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดน่าน26 สิงหาคม 2565145
100 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนประชาสัมพันธ์โครงการทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ26 สิงหาคม 2565160
ผลลัพท์ทั้งหมด 252 จำนวน 3 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-694073, 0-9183-73945
อีเมล์ : 74190000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรทุ่งช่้าง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรทุ่งช่้าง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ