ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
Thungchang Customs House
 

นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์
นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 8 เข้าชมวันนี้
  • 206 เข้าชมเดือนนี้
  • 22,328 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-694073, 0-9183-73945
โทรสาร : 054-694073
E-Mail : 74190000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรทุ่งช้าง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว0
2 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว0
3 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุม0y's;yfอุตรดิตถ์0
4 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริม การเผยแพร่พระพุทธศาสนา0
5 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมจังหวัดอุตรดิตถ์0
6 เลขที่โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการด่านศุลกากรทุ่งช้าง0
7 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ตรวจยึดเบียร์และบุหรี่ต่างประเทศ2 ตุลาคม 2566 15:09:054
8 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 256629 กันยายน 2566 12:43:125
9 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนกันยายน 256629 กันยายน 2566 12:41:164
10 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ส่งมอบของกลางบุหรี่ต่างประเทศ25 กันยายน 2566 17:13:253
11 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256614 กันยายน 2566 15:05:0111
12 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประเด็น การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์1 กันยายน 2566 17:03:0917
13 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าหลังงานความร้อนหงสา และสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดน่าน28 สิงหาคม 2566 17:05:1526
14 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 256615 สิงหาคม 2566 12:52:3621
15 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ (กรอ.จังหวัดน่าน) ครั้งที่ 4/256628 กรกฎาคม 2566 13:48:3563
16 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256627 กรกฎาคม 2566 19:48:0214
17 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาศครบรอบ 150 ปี กรมศุลกากร และทำบุญประจำปีของด่านฯ27 กรกฎาคม 2566 19:12:0012
18 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา และเครื่องบริวารฯ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 256627 กรกฎาคม 2566 10:36:3921
19 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 256626 กรกฎาคม 2566 15:13:3920
20 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน (BLO) ประจำปี พ.ศ. 256626 กรกฎาคม 2566 15:15:0515
21 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" อำเภอสองแคว24 กรกฎาคม 2566 17:14:4915
22 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคัดเลือกมาตรการที่ช่วยกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ครั้งที่ 4/256620 กรกฎาคม 2566 10:14:1115
23 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) ครั้งที่ 7/256620 กรกฎาคม 2566 10:12:3913
24 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดน่าน ประจำเดือน มิถุนายน 25663 กรกฎาคม 2566 14:27:0522
25 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนมิถุนายน 256630 มิถุนายน 2566 18:11:4414
26 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 256630 มิถุนายน 2566 18:08:0620
27 เลขที่โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการด่านศุลกากรทุ่งช้าง23 มิถุนายน 2566 11:07:2019
28 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านประจำปี 256622 มิถุนายน 2566 12:56:0119
29 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง21 มิถุนายน 2566 14:39:4520
30 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะบริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.) ครั้งที่ 6/256616 มิถุนายน 2566 16:58:4416
31 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 25666 มิถุนายน 2566 09:35:2325
32 นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง6 มิถุนายน 2566 09:32:0922
33 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานร่วมกัน ด่านไทย-ด่านลาว31 พฤษภาคม 2566 13:07:2418
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน31 พฤษภาคม 2566 10:06:4120
35 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมยาเสพติด30 พฤษภาคม 2566 15:40:0118
36 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) ครั้งที่ 5/256630 พฤษภาคม 2566 14:17:5016
37 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว จังหวัดน่าน - แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 1226 พฤษภาคม 2566 12:28:5016
38 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ต้อนรับคณะเจ้าแขวงไชยบุรี สปป.ลาว และคณะ พร้อมเข้าร่วมประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว จังหวัดน่าน - แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 1226 พฤษภาคม 2566 12:27:2422
39 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จับกุมถั่วลิสงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร24 พฤษภาคม 2566 16:09:2118
40 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ วิธีการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศ23 พฤษภาคม 2566 15:15:2722
41 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ จัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี22 พฤษภาคม 2566 14:31:1425
42 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน22 พฤษภาคม 2566 14:29:3316
43 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒17 พฤษภาคม 2566 12:51:0617
44 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จับกุมกระเทียมต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร17 พฤษภาคม 2566 12:47:0524
45 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการผลักดันและส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว16 พฤษภาคม 2566 15:57:0519
46 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดน่าน (กรอ.จังหวัดน่าน)12 พฤษภาคม 2566 10:35:2523
47 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว จังหวัดน่าน ครั้งที่ 16 พฤษภาคม 2566 11:34:0134
48 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ1 พฤษภาคม 2566 16:48:0623
49 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพรเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช1 พฤษภาคม 2566 16:16:5223
50 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน (ศอ.ปส.จ.นน.) ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือน เมษายน 256627 เมษายน 2566 17:14:2829
51 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบักทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256626 เมษายน 2566 14:43:0225
52 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2566 และร่วมพิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน่านฯ25 เมษายน 2566 08:29:2124
53 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนเมษายน 256625 เมษายน 2566 08:27:2318
54 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมวันเปิดด่านประเพณีห้วยตอง - กกไฮ บ้านใหม่ชายแดน24 เมษายน 2566 09:34:3521
55 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมงาน "141 ปี วันสถาปนาศาลยุติธรรม"24 เมษายน 2566 09:33:2618
56 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/256624 เมษายน 2566 09:32:1926
57 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีบุญศาลาพระพุทธรูปมิ่งสองแผ่นดิน ด่านพรมแดนห้วยโก๋น และเข้าร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 256624 เมษายน 2566 09:30:4817
58 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรทุ่งช้าง และด่านพรมแดนห้วยโก๋น18 เมษายน 2566 09:26:3724
59 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมด่านพรมแดนภูดู่18 เมษายน 2566 09:24:5629
60 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างอำเภอทุ่งช้าง - เมืองเชียงฮ่อน11 เมษายน 2566 09:51:0347
61 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า กิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันข้าราชการพลเรือน7 เมษายน 2566 11:32:2930
62 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อม ต.ม่วงเจ็ดต้น - จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ (ด่านพรมแดนภูดู่)30 มีนาคม 2566 14:39:1869
63 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช29 มีนาคม 2566 10:07:2431
64 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.นน.) ครั้งที่ 3/256629 มีนาคม 2566 10:02:1329
65 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 256629 มีนาคม 2566 10:00:1430
66 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุมการจัดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 924 มีนาคม 2566 11:31:4723
67 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) ครั้งที่ 3/2566 24 มีนาคม 2566 11:29:5823
68 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมสภากาแฟ22 มีนาคม 2566 16:06:0731
69 ยกเลิกประกาศกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)22 มีนาคม 2566 13:11:5829
70 35.ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมกับ คบจ.น่านลงพื้นที่ตรวจสอบตามโครงการสัวสดิการฯ.pdf15 มีนาคม 2566 14:27:1534
71 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษษความปลอดภัยท่าอากาศยานน่านนคร15 มีนาคม 2566 14:26:3835
72 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปรับปรุงสินทรัพย์2 มีนาคม 2566 09:21:3528
73 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนก.พ.661 มีนาคม 2566 11:02:5629
74 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมงานถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์21 กุมภาพันธ์ 2566 09:24:3928
75 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุมเคบจ.น่าน16 กุมภาพันธ์ 2566 13:53:1529
76 ประกาศด่านศุลกากรทุ่งช้าง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของด่านศุลกากรทุ่งช้าง14 กุมภาพันธ์ 2566 09:44:3858
77 ประกาศด่านศุลกากรทุ่งช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ30 มกราคม 2566 16:13:4652
78 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) ครั้งที่ 1/2566 ++20 มกราคม 2566 10:39:0540
79 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท17 มกราคม 2566 09:57:5444
80 ร่วมกิจกรรมวันเด็กฯ ทุ่งช้าง16 มกราคม 2566 13:07:4068
81 มอบขนมสำหรับจัดงานวันเด็กฯ13 มกราคม 2566 11:46:4726
82 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 11 มกราคม 2566 14:01:3033
83 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาจุดผ่านแดนภูดุ่10 มกราคม 2566 16:32:5452
84 ร่วมทำบุญอาคารศาลากลวงจังหวัดน่าน10 มกราคม 2566 16:27:5238
85 โครงการศุลกากรจิตอาสาครั้งที่ 1.pdf6 มกราคม 2566 10:43:4443
86 .ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมโครงการธรรมะม่วนใจ๋6 มกราคม 2566 10:42:4426
87 ด่านทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับรองเจ้าแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว6 มกราคม 2566 10:41:4329
88 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด6 มกราคม 2566 10:33:0635
89 .ประชุมโครงการพัฒนาโลจิสติกส์6 มกราคม 2566 10:32:2734
90 .ประชุมจังหวัดเรื่องยาเสพติด6 มกราคม 2566 10:31:1824
91 121.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ห้วยโก๋น.pdf6 มกราคม 2566 10:30:3435
92 120.ด่านทุ่งช้าง ร่วมประชุม คบจ.น่าน.pdf6 มกราคม 2566 10:30:0130
93 ด่านทุ่งช้าง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อการพัฒนาด้านการค้าและเศรษฐกิจตามแนวชายแดน อำเภอทุ่งช้าง6 มกราคม 2566 10:29:2934
94 ด่านทุ่งช้าง ร่วมลงนามถวายพระพร6 มกราคม 2566 10:28:3127
95 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 6 มกราคม 2566 10:01:1735
96 โครงการศุลกากรจิตอาสา ครั้งที่26 มกราคม 2566 10:00:0040
97 ประชุม กรอ.จังหวัดน่าน16 ธันวาคม 2565 16:42:3544
98 ด่านศุลการกทุ่งช้างร่วมพิธีเปิดงาน ส้มสีทองทุ่งช้าง 256513 ธันวาคม 2565 17:11:2346
99 ร่วมพิธี 5ธ.ค.65 6 ธันวาคม 2565 14:07:4837
100 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์2 ธันวาคม 2565 16:44:3532
101 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมเหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการปรับปรุงก่อสร้างหลักเขตแนนแบบพิเศษ2 ธันวาคม 2565 13:51:3732
102 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย 2 ธันวาคม 2565 13:51:5631
103 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมสภากาแฟ+หัวหน้าส่วนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 ธันวาคม 2565 13:52:1432
104 ด่านศุลกากรทุ่งช้างสำรวจพื้นที่จุดผ่อนปรนบ้านห้วยสะแตง2 ธันวาคม 2565 13:52:2658
105 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมกิจกรรม วันพระบิดาแห่งฝนหลวง2 ธันวาคม 2565 13:52:3629
106 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนบ้านใหม่ชายแดน1 พฤศจิกายน 2565 16:17:5849
ผลลัพท์ทั้งหมด 214 จำนวน 3 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-694073, 0-9183-73945
อีเมล์ : 74190000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรทุ่งช่้าง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรทุ่งช่้าง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ