ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
Thungchang Customs House
 

-
นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 37 เข้าชมวันนี้
  • 208 เข้าชมเดือนนี้
  • 26,529 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-694073, 0-9183-73945
โทรสาร : 054-694073
E-Mail : 74190000@customs.go.th

สินค้านำเข้า-ส่งออก มูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ปรับปรุง ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566)

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 25676 กุมภาพันธ์ 2567 14:39:0361
2 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 25676 กุมภาพันธ์ 2567 14:38:4425
3 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน ประจำเดือน มกราคม 25676 กุมภาพันธ์ 2567 14:38:1920
4 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 25664 มกราคม 2567 14:23:1271
5 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 25664 มกราคม 2567 14:22:4939
6 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน ประจำเดือน ธันวาคม 25664 มกราคม 2567 14:22:2158
7 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25666 ธันวาคม 2566 16:30:3955
8 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25666 ธันวาคม 2566 16:30:1444
9 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 25666 ธันวาคม 2566 16:29:4040
10 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 25666 พฤศจิกายน 2566 14:05:0151
11 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 25666 พฤศจิกายน 2566 14:04:3140
12 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน ประจำเดือน ตุลาคม 25666 พฤศจิกายน 2566 14:09:1555
13 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน 25663 ตุลาคม 2566 14:17:1449
14 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน 25663 ตุลาคม 2566 14:16:3453
15 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน ประจำเดือน กันยายน 25663 ตุลาคม 2566 14:16:0031
16 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน สิงหาคม 25666 กันยายน 2566 10:04:1867
17 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน สิงหาคม 25666 กันยายน 2566 10:03:2925
18 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน ประจำเดือน สิงหาคม 25666 กันยายน 2566 10:02:4429
19 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 25666 กันยายน 2566 10:01:5828
20 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 25668 สิงหาคม 2566 09:34:5350
21 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 25668 สิงหาคม 2566 09:34:3030
22 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 25668 สิงหาคม 2566 09:34:0124
23 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 25666 กรกฎาคม 2566 09:31:5254
24 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน ประจำเดือน มิถุนายน 25666 กรกฎาคม 2566 11:07:3542
25 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน ประจำเดือน มิถุนายน 25666 กรกฎาคม 2566 11:07:1126
26 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤษภาคม 25662 มิถุนายน 2566 14:46:1342
27 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤษภาคม 25662 มิถุนายน 2566 14:45:4143
28 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 25662 มิถุนายน 2566 14:44:1737
29 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 25661 พฤษภาคม 2566 17:46:2942
30 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประจำเดือน เมษายน 25661 พฤษภาคม 2566 17:46:0242
31 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน ประจำเดือน เมษายน 25661 พฤษภาคม 2566 17:45:3234
32 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 25667 เมษายน 2566 14:28:3038
33 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 25667 เมษายน 2566 14:25:4244
34 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 25667 เมษายน 2566 14:22:3232
35 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25662 มีนาคม 2566 14:03:4951
36 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จ.น่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2 มีนาคม 2566 14:02:4850
37 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2 มีนาคม 2566 14:01:5535
38 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน ประจำเดือน มกราคม 25666 กุมภาพันธ์ 2566 12:26:1644
39 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง น่าน ประจำเดือน มกราคม 25666 กุมภาพันธ์ 2566 12:25:5351
40 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 25666 กุมภาพันธ์ 2566 12:25:2853
41 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน ประจำเดือนมกราคม 25666 กุมภาพันธ์ 2566 12:24:5034
42 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน ประจำเดือนธันวาคม 25656 มกราคม 2566 15:13:5651
43 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประจำเดือน ธันวาคม 25656 มกราคม 2566 15:14:30206
44 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 25656 มกราคม 2566 15:14:5440
45 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 2565 16:50:2749
46 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 25656 ธันวาคม 2565 11:29:0060
47 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวม ประจำเดือน พฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 2565 16:49:1529
48 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวม ประจำเดือน ตุลาคม 25652 พฤศจิกายน 2565 14:18:3462
49 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (จังหวัดน่าน)ประจำเดือน ตุลาคม 25654 พฤศจิกายน 2565 11:21:1960
50 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (จังหวัดอุตรดิตถ์)ประจำเดือน ตุลาคม 25652 พฤศจิกายน 2565 14:07:0644
51 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (รวมด่านศุลกากรทุ่งช้าง)ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 2565 17:01:5272
52 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (จังหวัดน่าน)ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 2565 17:02:4470
53 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (จังหวัดอุตรดิตถ์)ประจำเดือน กันยายน 25652 พฤศจิกายน 2565 14:02:4844
54 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (จังหวัดอุตรดิตถ์)ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 2565 17:32:1048
55 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (น่าน) ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 2565 16:25:0153
56 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ รวม ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 2565 16:24:3038
57 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ รวม ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 25652 สิงหาคม 2565 15:06:0647
58 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น้่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 25652 สิงหาคม 2565 15:05:2144
59 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 25652 สิงหาคม 2565 15:03:4845
60 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 256511 กรกฎาคม 2565 14:15:2846
61 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน มิถุนายน 256511 กรกฎาคม 2565 14:14:3649
62 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 25656 กรกฎาคม 2565 10:57:3274
63 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (น่าน) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 25652 มิถุนายน 2565 11:29:4772
64 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 25652 มิถุนายน 2565 11:29:0665
65 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 25652 พฤษภาคม 2565 16:18:3485
66 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 25652 พฤษภาคม 2565 16:18:0384
67 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน เมษายน 25652 พฤษภาคม 2565 16:17:2672
68 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 2565 14:49:3063
69 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 2565 14:49:0568
70 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 2565 14:48:4157
71 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25651 มีนาคม 2565 15:10:2872
72 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25651 มีนาคม 2565 15:09:5858
73 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25651 มีนาคม 2565 15:09:0557
74 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 25654 กุมภาพันธ์ 2565 15:02:2262
75 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 25654 กุมภาพันธ์ 2565 15:02:0060
76 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน มกราคม 25654 กุมภาพันธ์ 2565 15:01:2662
77 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 256414 มกราคม 2565 13:20:4188
78 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 256414 มกราคม 2565 13:20:2785
79 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน ธันวาคม 256414 มกราคม 2565 13:20:0983
80 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25649 ธันวาคม 2564 16:56:0970
81 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25649 ธันวาคม 2564 16:55:3761
82 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 25649 ธันวาคม 2564 16:55:0884
83 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 25648 พฤศจิกายน 2564 13:46:2160
84 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 25648 พฤศจิกายน 2564 13:45:5870
85 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน ตุลาคม 25648 พฤศจิกายน 2564 13:45:3269
86 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน 25646 ตุลาคม 2564 17:59:5767
87 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน 25645 ตุลาคม 2564 10:49:3364
88 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน กันยายน 25645 ตุลาคม 2564 10:48:0282
89 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 25643 กันยายน 2564 09:23:1781
90 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน สิงหาคม 25643 กันยายน 2564 09:22:1186
91 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 25646 กันยายน 2564 14:17:3478
92 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 25642 สิงหาคม 2564 15:40:0467
93 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 25642 สิงหาคม 2564 15:39:4169
94 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 25642 สิงหาคม 2564 15:39:0875
95 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 25646 กรกฎาคม 2564 09:47:1481
96 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน มิถุนายน 25646 กรกฎาคม 2564 09:46:2191
97 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 25646 กรกฎาคม 2564 09:45:2770
98 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 25646 กรกฎาคม 2564 09:47:2896
99 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน พฤษภาคม 25647 มิถุนายน 2564 10:58:2183
100 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 25647 มิถุนายน 2564 10:57:3279
ผลลัพท์ทั้งหมด 103 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-694073, 0-9183-73945
อีเมล์ : 74190000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรทุ่งช่้าง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรทุ่งช่้าง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ