ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
Thungchang Customs House
 

นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์
นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 6 เข้าชมวันนี้
  • 57 เข้าชมเดือนนี้
  • 20,209 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-694073, 0-9183-73945
โทรสาร : 054-694073
E-Mail : 74190000@customs.go.th

สินค้านำเข้า-ส่งออก มูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ปรับปรุง ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566)

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤษภาคม 25662 มิถุนายน 2566 14:46:131
2 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤษภาคม 25662 มิถุนายน 2566 14:45:410
3 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 25662 มิถุนายน 2566 14:44:171
4 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 25661 พฤษภาคม 2566 17:46:2920
5 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประจำเดือน เมษายน 25661 พฤษภาคม 2566 17:46:0211
6 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน ประจำเดือน เมษายน 25661 พฤษภาคม 2566 17:45:322
7 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 25667 เมษายน 2566 14:28:3013
8 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 25667 เมษายน 2566 14:25:4210
9 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 25667 เมษายน 2566 14:22:326
10 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25662 มีนาคม 2566 14:03:4923
11 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จ.น่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2 มีนาคม 2566 14:02:4829
12 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2 มีนาคม 2566 14:01:5512
13 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน ประจำเดือน มกราคม 25666 กุมภาพันธ์ 2566 12:26:1619
14 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง น่าน ประจำเดือน มกราคม 25666 กุมภาพันธ์ 2566 12:25:5325
15 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 25666 กุมภาพันธ์ 2566 12:25:2832
16 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน ประจำเดือนมกราคม 25666 กุมภาพันธ์ 2566 12:24:507
17 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน ประจำเดือนธันวาคม 25656 มกราคม 2566 15:13:5617
18 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประจำเดือน ธันวาคม 25656 มกราคม 2566 15:14:30180
19 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 25656 มกราคม 2566 15:14:5413
20 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 2565 16:50:2722
21 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 25656 ธันวาคม 2565 11:29:0038
22 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวม ประจำเดือน พฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 2565 16:49:158
23 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวม ประจำเดือน ตุลาคม 25652 พฤศจิกายน 2565 14:18:3416
24 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (จังหวัดน่าน)ประจำเดือน ตุลาคม 25654 พฤศจิกายน 2565 11:21:1938
25 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (จังหวัดอุตรดิตถ์)ประจำเดือน ตุลาคม 25652 พฤศจิกายน 2565 14:07:0621
26 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (รวมด่านศุลกากรทุ่งช้าง)ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 2565 17:01:5236
27 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (จังหวัดน่าน)ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 2565 17:02:4447
28 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (จังหวัดอุตรดิตถ์)ประจำเดือน กันยายน 25652 พฤศจิกายน 2565 14:02:4819
29 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (จังหวัดอุตรดิตถ์)ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 2565 17:32:1021
30 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (น่าน) ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 2565 16:25:0130
31 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ รวม ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 2565 16:24:3015
32 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ รวม ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 25652 สิงหาคม 2565 15:06:0630
33 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น้่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 25652 สิงหาคม 2565 15:05:2124
34 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 25652 สิงหาคม 2565 15:03:4824
35 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 256511 กรกฎาคม 2565 14:15:2824
36 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน มิถุนายน 256511 กรกฎาคม 2565 14:14:3626
37 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 25656 กรกฎาคม 2565 10:57:3241
38 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (น่าน) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 25652 มิถุนายน 2565 11:29:4738
39 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 25652 มิถุนายน 2565 11:29:0630
40 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 25652 พฤษภาคม 2565 16:18:3458
41 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 25652 พฤษภาคม 2565 16:18:0349
42 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน เมษายน 25652 พฤษภาคม 2565 16:17:2647
43 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 2565 14:49:3032
44 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 2565 14:49:0527
45 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 2565 14:48:4132
46 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25651 มีนาคม 2565 15:10:2839
47 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25651 มีนาคม 2565 15:09:5833
48 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25651 มีนาคม 2565 15:09:0530
49 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 25654 กุมภาพันธ์ 2565 15:02:2235
50 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 25654 กุมภาพันธ์ 2565 15:02:0034
51 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน มกราคม 25654 กุมภาพันธ์ 2565 15:01:2632
52 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 256414 มกราคม 2565 13:20:4162
53 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 256414 มกราคม 2565 13:20:2734
54 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน ธันวาคม 256414 มกราคม 2565 13:20:0959
55 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25649 ธันวาคม 2564 16:56:0942
56 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25649 ธันวาคม 2564 16:55:3732
57 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 25649 ธันวาคม 2564 16:55:0851
58 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 25648 พฤศจิกายน 2564 13:46:2137
59 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 25648 พฤศจิกายน 2564 13:45:5843
60 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน ตุลาคม 25648 พฤศจิกายน 2564 13:45:3241
61 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน 25646 ตุลาคม 2564 17:59:5741
62 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน 25645 ตุลาคม 2564 10:49:3343
63 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน กันยายน 25645 ตุลาคม 2564 10:48:0253
64 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 25643 กันยายน 2564 09:23:1762
65 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน สิงหาคม 25643 กันยายน 2564 09:22:1159
66 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 25646 กันยายน 2564 14:17:3451
67 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 25642 สิงหาคม 2564 15:40:0446
68 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 25642 สิงหาคม 2564 15:39:4144
69 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 25642 สิงหาคม 2564 15:39:0846
70 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 25646 กรกฎาคม 2564 09:47:1457
71 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน มิถุนายน 25646 กรกฎาคม 2564 09:46:2150
72 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 25646 กรกฎาคม 2564 09:45:2746
73 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 25646 กรกฎาคม 2564 09:47:2853
74 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน พฤษภาคม 25647 มิถุนายน 2564 10:58:2156
75 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 25647 มิถุนายน 2564 10:57:3252
76 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 25647 พฤษภาคม 2564 17:09:5983
77 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน เมษายน 25647 พฤษภาคม 2564 17:09:5280
78 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 25647 พฤษภาคม 2564 17:09:4374
ผลลัพท์ทั้งหมด 78 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-694073, 0-9183-73945
อีเมล์ : 74190000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรทุ่งช่้าง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรทุ่งช่้าง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ