ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
Thungchang Customs House
 

นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์
นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 8 เข้าชมวันนี้
  • 94 เข้าชมเดือนนี้
  • 20,246 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-694073, 0-9183-73945
โทรสาร : 054-694073
E-Mail : 74190000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรทุ่งช้าง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว0
2 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว0
3 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุม0y's;yfอุตรดิตถ์0
4 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริม การเผยแพร่พระพุทธศาสนา0
5 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมจังหวัดอุตรดิตถ์0
6 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 25666 มิถุนายน 2566 09:35:230
7 นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง6 มิถุนายน 2566 09:32:092
8 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานร่วมกัน ด่านไทย-ด่านลาว31 พฤษภาคม 2566 13:07:241
9 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน31 พฤษภาคม 2566 10:06:416
10 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมยาเสพติด30 พฤษภาคม 2566 15:40:012
11 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) ครั้งที่ 5/256630 พฤษภาคม 2566 14:17:504
12 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว จังหวัดน่าน - แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 1226 พฤษภาคม 2566 12:28:501
13 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ต้อนรับคณะเจ้าแขวงไชยบุรี สปป.ลาว และคณะ พร้อมเข้าร่วมประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว จังหวัดน่าน - แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 1226 พฤษภาคม 2566 12:27:245
14 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จับกุมถั่วลิสงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร24 พฤษภาคม 2566 16:09:217
15 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ วิธีการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศ23 พฤษภาคม 2566 15:15:276
16 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ จัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี22 พฤษภาคม 2566 14:31:145
17 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน22 พฤษภาคม 2566 14:29:332
18 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒17 พฤษภาคม 2566 12:51:062
19 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จับกุมกระเทียมต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร17 พฤษภาคม 2566 12:47:0510
20 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการผลักดันและส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว16 พฤษภาคม 2566 15:57:055
21 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดน่าน (กรอ.จังหวัดน่าน)12 พฤษภาคม 2566 10:35:255
22 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว จังหวัดน่าน ครั้งที่ 16 พฤษภาคม 2566 11:34:0116
23 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ1 พฤษภาคม 2566 16:48:068
24 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพรเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช1 พฤษภาคม 2566 16:16:525
25 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน (ศอ.ปส.จ.นน.) ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือน เมษายน 256627 เมษายน 2566 17:14:2812
26 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบักทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256626 เมษายน 2566 14:43:025
27 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2566 และร่วมพิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน่านฯ25 เมษายน 2566 08:29:2110
28 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนเมษายน 256625 เมษายน 2566 08:27:237
29 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมวันเปิดด่านประเพณีห้วยตอง - กกไฮ บ้านใหม่ชายแดน24 เมษายน 2566 09:34:356
30 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมงาน "141 ปี วันสถาปนาศาลยุติธรรม"24 เมษายน 2566 09:33:264
31 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/256624 เมษายน 2566 09:32:1910
32 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีบุญศาลาพระพุทธรูปมิ่งสองแผ่นดิน ด่านพรมแดนห้วยโก๋น และเข้าร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 256624 เมษายน 2566 09:30:485
33 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรทุ่งช้าง และด่านพรมแดนห้วยโก๋น18 เมษายน 2566 09:26:3714
34 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมด่านพรมแดนภูดู่18 เมษายน 2566 09:24:5616
35 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างอำเภอทุ่งช้าง - เมืองเชียงฮ่อน11 เมษายน 2566 09:51:0324
36 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า กิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันข้าราชการพลเรือน7 เมษายน 2566 11:32:2915
37 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อม ต.ม่วงเจ็ดต้น - จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ (ด่านพรมแดนภูดู่)30 มีนาคม 2566 14:39:1843
38 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช29 มีนาคม 2566 10:07:2418
39 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.นน.) ครั้งที่ 3/256629 มีนาคม 2566 10:02:1315
40 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 256629 มีนาคม 2566 10:00:1414
41 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุมการจัดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 924 มีนาคม 2566 11:31:4712
42 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) ครั้งที่ 3/2566 24 มีนาคม 2566 11:29:5813
43 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมสภากาแฟ22 มีนาคม 2566 16:06:0718
44 ยกเลิกประกาศกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)22 มีนาคม 2566 13:11:5820
45 35.ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมกับ คบจ.น่านลงพื้นที่ตรวจสอบตามโครงการสัวสดิการฯ.pdf15 มีนาคม 2566 14:27:1520
46 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษษความปลอดภัยท่าอากาศยานน่านนคร15 มีนาคม 2566 14:26:3817
47 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปรับปรุงสินทรัพย์2 มีนาคม 2566 09:21:3515
48 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนก.พ.661 มีนาคม 2566 11:02:5614
49 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมงานถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์21 กุมภาพันธ์ 2566 09:24:3919
50 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุมเคบจ.น่าน16 กุมภาพันธ์ 2566 13:53:1515
51 ประกาศด่านศุลกากรทุ่งช้าง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของด่านศุลกากรทุ่งช้าง14 กุมภาพันธ์ 2566 09:44:3846
52 ประกาศด่านศุลกากรทุ่งช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ30 มกราคม 2566 16:13:4642
53 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) ครั้งที่ 1/2566 ++20 มกราคม 2566 10:39:0525
54 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท17 มกราคม 2566 09:57:5428
55 ร่วมกิจกรรมวันเด็กฯ ทุ่งช้าง16 มกราคม 2566 13:07:4054
56 มอบขนมสำหรับจัดงานวันเด็กฯ13 มกราคม 2566 11:46:4716
57 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 11 มกราคม 2566 14:01:3017
58 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาจุดผ่านแดนภูดุ่10 มกราคม 2566 16:32:5441
59 ร่วมทำบุญอาคารศาลากลวงจังหวัดน่าน10 มกราคม 2566 16:27:5226
60 โครงการศุลกากรจิตอาสาครั้งที่ 1.pdf6 มกราคม 2566 10:43:4429
61 .ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมโครงการธรรมะม่วนใจ๋6 มกราคม 2566 10:42:4417
62 ด่านทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับรองเจ้าแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว6 มกราคม 2566 10:41:4316
63 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด6 มกราคม 2566 10:33:0620
64 .ประชุมโครงการพัฒนาโลจิสติกส์6 มกราคม 2566 10:32:2720
65 .ประชุมจังหวัดเรื่องยาเสพติด6 มกราคม 2566 10:31:1816
66 121.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ห้วยโก๋น.pdf6 มกราคม 2566 10:30:3420
67 120.ด่านทุ่งช้าง ร่วมประชุม คบจ.น่าน.pdf6 มกราคม 2566 10:30:0117
68 ด่านทุ่งช้าง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อการพัฒนาด้านการค้าและเศรษฐกิจตามแนวชายแดน อำเภอทุ่งช้าง6 มกราคม 2566 10:29:2921
69 ด่านทุ่งช้าง ร่วมลงนามถวายพระพร6 มกราคม 2566 10:28:3113
70 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 6 มกราคม 2566 10:01:1722
71 โครงการศุลกากรจิตอาสา ครั้งที่26 มกราคม 2566 10:00:0031
72 ประชุม กรอ.จังหวัดน่าน16 ธันวาคม 2565 16:42:3532
73 ด่านศุลการกทุ่งช้างร่วมพิธีเปิดงาน ส้มสีทองทุ่งช้าง 256513 ธันวาคม 2565 17:11:2336
74 ร่วมพิธี 5ธ.ค.65 6 ธันวาคม 2565 14:07:4822
75 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์2 ธันวาคม 2565 16:44:3520
76 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมเหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการปรับปรุงก่อสร้างหลักเขตแนนแบบพิเศษ2 ธันวาคม 2565 13:51:3719
77 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย 2 ธันวาคม 2565 13:51:5621
78 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมสภากาแฟ+หัวหน้าส่วนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 ธันวาคม 2565 13:52:1419
79 ด่านศุลกากรทุ่งช้างสำรวจพื้นที่จุดผ่อนปรนบ้านห้วยสะแตง2 ธันวาคม 2565 13:52:2637
80 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมกิจกรรม วันพระบิดาแห่งฝนหลวง2 ธันวาคม 2565 13:52:3617
81 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนบ้านใหม่ชายแดน1 พฤศจิกายน 2565 16:17:5835
82 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน 1 พฤศจิกายน 2565 16:19:4827
83 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรม 23 ตุลาคม 256525 ตุลาคม 2565 12:00:1128
84 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมประชุม คกก.ปราบปรามยาเสพติด21 ตุลาคม 2565 14:26:2832
85 ด่านศุลกากรทุ่งช้างให้การต้อนรับท่านทูตลาว21 ตุลาคม 2565 14:24:5843
86 ด่านศุลกากรให้การต้อนรับ ผบก.ภ.จว.นน19 ตุลาคม 2565 15:41:1226
87 ประชุมส ารวจและตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าปาด 14 กันยายน 2565 17:04:1728
88 ด่านศุลกากรทุ่งช้างต้อนรับสำนักงานสภาพัฒนาการเศณษฐกิจแห่งชาติ14 กันยายน 2565 17:03:0932
89 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดรถยนต์ 9 กันยายน 2565 14:40:4346
90 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุม ปยป. - จัดทำข้อมูลเปิดจุดผ่อนปรน (1)5 กันยายน 2565 14:53:4516
91 เข้าร่วมประชุม แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน5 กันยายน 2565 14:51:4522
92 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดกิจกรรมศุลกากรจิตอาสารเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 25655 กันยายน 2565 10:24:3742
93 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด1 กันยายน 2565 12:09:2423
94 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ 1 กันยายน 2565 11:26:2170
95 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน26 สิงหาคม 2565 16:39:2026
96 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนประชาสัมพันธ์โครงการทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ26 สิงหาคม 2565 15:29:1646
97 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดน่าน26 สิงหาคม 2565 15:28:2834
98 เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/256525 สิงหาคม 2565 17:03:3629
99 ด่านศุลกากรทุ่งช้างรับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จากวัดพญาภู พระอารามหลวง จังหวัดน่าน25 สิงหาคม 2565 16:36:5830
100 ด่านศุลกากรทุ่งช้างรับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จากวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์25 สิงหาคม 2565 16:35:5743
101 เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/256526 สิงหาคม 2565 15:27:4630
102 ด่านศุลกากรทุ่งช้างรับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพิษณุโลก25 สิงหาคม 2565 16:38:1549
103 ด่านศุลกากรทุ่งช้างรับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จากวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร25 สิงหาคม 2565 16:33:3746
104 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมBLO23 สิงหาคม 2565 17:59:5745
105 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุม มกอช.23 สิงหาคม 2565 17:59:1143
ผลลัพท์ทั้งหมด 190 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-694073, 0-9183-73945
อีเมล์ : 74190000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรทุ่งช่้าง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรทุ่งช่้าง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ