ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
Thungchang Customs House
 

นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์
นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 10 เข้าชมวันนี้
  • 296 เข้าชมเดือนนี้
  • 15,556 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรทุ่งช่้าง หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-694073, 0-9183-73945
โทรสาร : 054-694073
E-Mail : 25190000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรทุ่งช้าง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว0
2 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว0
3 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุม0y's;yfอุตรดิตถ์0
4 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริม การเผยแพร่พระพุทธศาสนา0
5 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมจังหวัดอุตรดิตถ์0
6 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมโครงการบูรณาการประสานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย17 สิงหาคม 2565 15:28:401
7 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ10 สิงหาคม 2565 15:38:297
8 ด่านศุลกากรทุ่งช้างรับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จากวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร9 สิงหาคม 2565 13:25:379
9 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง(นางชลิดา พันธ์กระวี) (1)9 สิงหาคม 2565 13:23:167
10 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 25651 สิงหาคม 2565 15:22:5314
11 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ลงพื้นที่ร่วมสำรวจพื้นที่11 สิงหาคม 2565 13:16:4611
12 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดน่าน27 กรกฎาคม 2565 16:33:2713
13 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน27 กรกฎาคม 2565 16:31:5911
14 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์(18.7.65)19 กรกฎาคม 2565 10:37:189
15 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน8 กรกฎาคม 2565 16:39:499
16 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมความร่วมมอด้านเศรษฐกิจและวิชกาการ8 กรกฎาคม 2565 16:38:5110
17 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ต่อนรับด่านตรวจพืชเชียงแสน6 กรกฎาคม 2565 15:39:5513
18 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน (Statement of Commitment to Sustainable Thailand)6 กรกฎาคม 2565 15:33:2813
19 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมพบปะเจ้าเมืองเงิน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว17 มิถุนายน 2565 14:52:0925
20 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุม คบจ.น่าน17 มิถุนายน 2565 10:01:4915
21 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ประชุม ครอ.ครั้งที่ 317 มิถุนายน 2565 10:00:3315
22 ด่านศุลกากรทุ่งช้างต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในการตรวจพื้นที่ อุตรดิตถ์และพิษณุโลก10 มิถุนายน 2565 10:12:2130
23 ด่านศุลกากรทุ่งช้างต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเยี่ยมชม คลังสินค้าทัณฑ์บนไทยแอโรว์10 มิถุนายน 2565 09:41:4138
24 ด่านศุลกากรทุ่งช้างต้อนรับ สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ9 มิถุนายน 2565 10:31:1918
25 ด่านศุลกากรทุ่งช้างต้อนรับที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเยี่ยมชมด่านพรมแดนภูดู่9 มิถุนายน 2565 10:29:2315
26 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมตัอน ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในพื้นที่อุตรดิตถ์และพิษณุโลก9 มิถุนายน 2565 10:19:3914
27 ด่านศุลกากรทุ่งช้างให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง9 มิถุนายน 2565 10:18:0715
28 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เปิดด่าน 1 มิถุนายน 25652 มิถุนายน 2565 17:42:3720
29 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1ล้านไร่ถวายพ่อ จังหวัดน่าน2 มิถุนายน 2565 17:40:5817
30 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ2 มิถุนายน 2565 15:01:1017
31 .ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุม หน.ส่วนราชการและคณะผู้บริหารการคลัง2 มิถุนายน 2565 15:02:1616
32 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมสบับสนุนตามโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องเรียน2 มิถุนายน 2565 15:00:0116
33 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุม ศอ.ปส. และศูนย์สั่งการชายแดนฯ2 มิถุนายน 2565 14:56:4918
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริม การเผยแพร่พระพุทธศาสนา2 มิถุนายน 2565 14:55:2416
35 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมจังหวัดอุตรดิตถ์2 มิถุนายน 2565 14:52:3514
36 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ++2 พฤษภาคม 2565 16:19:1750
37 ++ ด่านทุ่งช้างร่วมต้อนรับ ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาศาลยุติธรรม 140 ปี ++22 เมษายน 2565 10:11:0731
38 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง สนับสนุนอาหารสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ++12 เมษายน 2565 14:19:0638
39 ++ ด่านทุ่งช้างร่วมต้อนรับ คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดน่าน ++12 เมษายน 2565 14:18:2544
40 ++ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยม ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ++ 12 เมษายน 2565 09:47:2889
41 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมโครงการ คบจ.น่าน ร่วมใจขับเคลื่อน SMEs น่าน ++5 เมษายน 2565 14:53:0639
42 ++ ด่านศุลกากทุ่งช้าง ร่วมทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ให้กับเจ้าหน้าที่ทหารพรานและราษฎรที่เสียชีวิตในสถานการณ์สมรภูมิการสู้รบ++5 เมษายน 2565 14:52:1340
43 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน ++23 มีนาคม 2565 16:03:0742
44 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคระผู้บริหารคลังจังหวัดน่าน ++23 มีนาคม 2565 16:02:3643
45 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานน่านนคร ++23 มีนาคม 2565 16:01:5945
46 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรม งานประจำปีของดีเมืองน่าน 2565 ++23 มีนาคม 2565 16:01:2141
47 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาด่านการค้าชายแดนถาวรภูดู่ ++23 มีนาคม 2565 16:00:3549
48 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง ++23 มีนาคม 2565 15:59:3035
49 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรม วันรวมน้ำ ++23 มีนาคม 2565 15:58:5632
50 //-// ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน //-// 24 กุมภาพันธ์ 2565 15:29:0150
51 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่และการขอใช้พื้นที่ตามระเบียบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ++ 22 กุมภาพันธ์ 2565 09:48:0254
52 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาด่านชายแดนภูดู่ ++4 กุมภาพันธ์ 2565 15:03:1745
53 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดพิธีทำบุญและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำด่านฯ ++21 มกราคม 2565 12:15:1455
54 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดประชุม คบจ.สัญจร ++21 มกราคม 2565 12:13:3967
55 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ++17 มกราคม 2565 17:12:0154
56 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ++13 มกราคม 2565 15:41:5860
57 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ++12 มกราคม 2565 13:48:2665
58 ขายทอดตลาดของกลาง ** รถยนต์ของกลาง จำนวน 2 คัน **4 มกราคม 2565 16:06:34137
59 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ส่งมอบของกลางอุปกรณ์ทางการแพทย์ ++20 ตุลาคม 2564 13:13:0274
60 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ส่งมอบบุหรี่ของกลาง ให้สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ++14 ตุลาคม 2564 12:48:5594
61 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าพบหารือกับนายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กรณีกรมศุลกากรขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ++14 ตุลาคม 2564 12:47:1666
62 ++ด่านศุลกากรทุ่งช้างจัดกิจกรรม CSR มอบถังอ๊อกซิเจนแก่โรงพยาบาลบ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ++14 ตุลาคม 2564 12:43:0085
63 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมต่อลมหายใจ กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน++ 6 ตุลาคม 2564 18:06:2499
64 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (ครอ.) ครั้งที่ 3/2564 ++17 กันยายน 2564 15:27:19106
65 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้างจัดกิจกรรม CSR มอบถังอ๊อกซิเจนแก่โรงพยาบาลทุ่งช้าง ++17 กันยายน 2564 15:26:0686
66 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.อ.เพิ่มพูล ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ สนง.ตร. และคณะ ++3 กันยายน 2564 16:24:5096
67 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามแดนของรถสินค้าฯ ++ 3 กันยายน 2564 16:22:54179
68 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ++ 3 กันยายน 2564 15:41:5880
69 ด่านศุลกากรทุ่งช้างจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 256424 สิงหาคม 2564 18:12:2491
70 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา29 กรกฎาคม 2564 13:37:44109
71 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมงาน โครงการ ?คบจ.ร่วมใจขับเคลื่อน SMEs น่าน ด้วยองค์ความรู้ทางด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี และการนำเข้าส่งออก (Finacial, Tax and Import ? Export Management) ? ++7 กรกฎาคม 2564 17:00:46207
72 ++ ด่านศุลกากรทุ่งช้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบ 147 ปี ++2 กรกฎาคม 2564 15:38:55182
73 นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง และนายโตมร นามสาย ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร นำน้ำดื่ม จำนวน 25โหล ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน มอบให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน 30 มิถุนายน 2564 17:15:21214
74 นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง, นายโตมร นามสาย ผอ.สคศ., น.ส.ช่อฉัตร หอวัง ผอ.สบศ. และเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี23 มิถุนายน 2564 17:43:18164
75 นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน21 มิถุนายน 2564 16:40:08168
76 นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-1917 มิถุนายน 2564 15:21:49192
77 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 'มีแล้วแบ่งปัน' โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 11 มิถุนายน 2564 09:59:59135
78 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 'มีแล้วแบ่งปัน' โรงพยาบาลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 10 มิถุนายน 2564 17:13:31178
79 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน " ตําแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ "9 มิถุนายน 2564 16:29:26286
80 ขายทอดตลาดของกลาง ** รถยนต์ของกลาง จำนวน 2 คัน **21 พฤษภาคม 2564 10:36:08310
81 วันที่ 6 เมษายน 2564 นายโตมร นามสาย ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า กิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบร7 เมษายน 2564 16:48:31151
82 วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน ไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 25642 เมษายน 2564 16:45:19216
83 นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง และ นายโตมร นามสาย ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าเยี่ยมชมสถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน พร้อมรับฟังบรรยายภารกิจและการดาเนินโครงการ CSR ของ กฟผ.22 มีนาคม 2564 18:02:40205
84 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง นำโดย นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดประชุมคณะทำงาน ประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนประจำพื้นที่ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ครั้งที่ 1/2564 18 มีนาคม 2564 16:49:35153
85 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง นำโดย นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดกิจกรรม CSR ที่โรงเรียนบ้านกอกจูน ตำบลภูคา อำเภอปัวจังหวัดน่าน 10 มีนาคม 2564 14:46:42175
86 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง มอบผ้าห่มกันหนาว จานวน 48 ผืน ให้กับโรงพยาบาลทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลและผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในความดูแล22 มกราคม 2564 16:44:28210
87 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง มอบผ้าห่มกันหนาว จานวน 50 ผืน ให้กับ กิ่งกาชาดทุ่งช้าง เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้น21 มกราคม 2564 11:22:37184
88 ++ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว ++30 ธันวาคม 2563 11:24:25354
89 ด่านศุลกากรทุ่งช้างให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคลังจังหวัดอุตรดิตถ์16 ธันวาคม 2563 17:04:55234
90 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของด่านศุลกากรทุ่งช้าง3 พฤศจิกายน 2563 16:57:28193
91 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ20 ตุลาคม 2563 15:56:44266
92 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมกับภาคเอกชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน28 สิงหาคม 2563 14:17:38270
93 ด่านศุลกากรทุ่งช้างให้การต้อนรับอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายพร้อมคณะ22 กรกฎาคม 2563 13:37:54361
ผลลัพท์ทั้งหมด 88 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-694073, 0-9183-73945
อีเมล์ : 25190000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรทุ่งช่้าง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรทุ่งช่้าง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ