ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
Thungchang Customs House
 

นายวาริส วิสารทานนท์
นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 22 เข้าชมวันนี้
  • 383 เข้าชมเดือนนี้
  • 27,670 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-694073, 0-9183-73945
โทรสาร : 054-694073
E-Mail : 74190000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรทุ่งช้าง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว0
2 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว0
3 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุม0y's;yfอุตรดิตถ์0
4 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริม การเผยแพร่พระพุทธศาสนา0
5 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมจังหวัดอุตรดิตถ์0
6 เลขที่โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการด่านศุลกากรทุ่งช้าง0
7 นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ ณ ด่านพรมแดน5 เมษายน 2567 17:56:4321
8 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ไดรับมอบเครื่องเอกซเรย์ชนิดมือถือ (Handheld X-ray) พร้อมรับการอบรมใช้งานอุปกรณ์ จาก ศปข.ศูนย์ฯเทคโน สำนักงานเลขานุการกรม ตามโครงการจัดหาเครื่องเอกซเรย์มือถือ(Handheld X-ray) เพื่อใช้สำหรับงานตรวจสอบสัมภาระและยานพาหนะ เข้า-ออก 26 มีนาคม 2567 14:41:0134
9 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ประจำปี 256713 มีนาคม 2567 12:58:4760
10 ประกาศด่านศุลกากรทุ่งช้าง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของด่านศุลกากรทุ่งช้าง4 มีนาคม 2567 13:20:0598
11 ประกาศด่านศุลกากรทุ่งช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ21 กุมภาพันธ์ 2567 09:36:57111
12 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ยึดของกลางเบียร์ต่างประเทศ บุหรี่ต่างประเทศ และลูกกระสุนปืน13 กุมภาพันธ์ 2567 17:21:50123
13 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน (ศอ.ปส.จ.นน.) ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือน เมกราคม 25679 กุมภาพันธ์ 2567 10:15:1574
14 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดน่าน (กรอ.จังหวัดน่าน) ครั้งที่ 2/25671 กุมภาพันธ์ 2567 12:50:0569
15 ประกาศด่านศุลกากรทุ่งช้าง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร ของด่านศุลกากรทุ่งช้าง1 กุมภาพันธ์ 2567 12:47:0275
16 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) ครั้งที่ 1/256719 มกราคม 2567 09:12:55129
17 ประกาศด่านศุลกากรทุ่งช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร19 มกราคม 2567 10:05:1991
18 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ดำเนินการประชุมเพื่อรังวัดจัดทำแผนที่ สำรวจสิ่งปลูกสร้าง อาคารและผลอาสินฯ เพื่อประกอบโครงการก่อสร้างด่านพรมแดนห้วยโก๋น13 มกราคม 2567 18:47:1448
19 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 256727 ธันวาคม 2566 11:44:2673
20 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน ครั้งที่ 12/256626 ธันวาคม 2566 16:47:0564
21 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) ครั้งที่ 11/256626 ธันวาคม 2566 16:45:5786
22 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดน่าน (กรอ.จังหวัดน่าน) ครั้งที่ 1/256726 ธันวาคม 2566 16:44:4890
23 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ให้การต้อนรับคณะสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน22 ธันวาคม 2566 11:35:5198
24 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร มกอช. และเข้าร่วมหารือการขอเพิ่มด่านพรมแดนภูดู่เพื่อเป็นจุดนำเข้า-ส่งออกผลไม้ระหว่างไทยและจีน19 ธันวาคม 2566 14:41:0481
25 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เจ้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) ครั้งที่ 10/25667 ธันวาคม 2566 19:06:3594
26 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25665 ธันวาคม 2566 16:39:4896
27 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 256629 พฤศจิกายน 2566 09:25:38102
28 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงประเด็นปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน29 พฤศจิกายน 2566 09:24:4087
29 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง สำรวจตรวจสอบขอบเขตที่ดินสร้างด่านพรมแดนภูดู่28 พฤศจิกายน 2566 09:19:20144
30 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 256628 พฤศจิกายน 2566 09:18:16107
31 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ให้การต้อนรับผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง15 พฤศจิกายน 2566 15:31:0485
32 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 256615 พฤศจิกายน 2566 09:02:0487
33 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่การขอใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยภูคาและป่าผาแดง30 ตุลาคม 2566 10:19:0897
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช25 ตุลาคม 2566 20:50:2262
35 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช17 ตุลาคม 2566 10:27:03126
36 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จับกุมข้าวโพดลักลอบหนีศุลกากร11 ตุลาคม 2566 10:54:31123
37 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ตรวจยึดเบียร์และบุหรี่ต่างประเทศ2 ตุลาคม 2566 15:09:05157
38 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 256629 กันยายน 2566 12:43:1278
39 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนกันยายน 256629 กันยายน 2566 12:41:1686
40 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ส่งมอบของกลางบุหรี่ต่างประเทศ25 กันยายน 2566 17:13:2580
41 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256614 กันยายน 2566 15:05:01108
42 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประเด็น การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์1 กันยายน 2566 17:03:09110
43 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าหลังงานความร้อนหงสา และสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดน่าน28 สิงหาคม 2566 17:05:15133
44 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 256615 สิงหาคม 2566 12:52:36126
45 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ (กรอ.จังหวัดน่าน) ครั้งที่ 4/256628 กรกฎาคม 2566 13:48:35146
46 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256627 กรกฎาคม 2566 19:48:02109
47 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาศครบรอบ 150 ปี กรมศุลกากร และทำบุญประจำปีของด่านฯ27 กรกฎาคม 2566 19:12:00118
48 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา และเครื่องบริวารฯ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 256627 กรกฎาคม 2566 10:36:39131
49 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 256626 กรกฎาคม 2566 15:13:3988
50 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน (BLO) ประจำปี พ.ศ. 256626 กรกฎาคม 2566 15:15:0583
51 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" อำเภอสองแคว24 กรกฎาคม 2566 17:14:49111
52 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคัดเลือกมาตรการที่ช่วยกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ครั้งที่ 4/256620 กรกฎาคม 2566 10:14:11123
53 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) ครั้งที่ 7/256620 กรกฎาคม 2566 10:12:3999
54 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดน่าน ประจำเดือน มิถุนายน 25663 กรกฎาคม 2566 14:27:05112
55 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนมิถุนายน 256630 มิถุนายน 2566 18:11:4487
56 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 256630 มิถุนายน 2566 18:08:0678
57 เลขที่โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการด่านศุลกากรทุ่งช้าง23 มิถุนายน 2566 11:07:20111
58 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านประจำปี 256622 มิถุนายน 2566 12:56:01106
59 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง21 มิถุนายน 2566 14:39:45112
60 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะบริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.) ครั้งที่ 6/256616 มิถุนายน 2566 16:58:44121
61 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 25666 มิถุนายน 2566 09:35:2396
62 นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง6 มิถุนายน 2566 09:32:0989
63 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานร่วมกัน ด่านไทย-ด่านลาว31 พฤษภาคม 2566 13:07:2496
64 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน31 พฤษภาคม 2566 10:06:41124
65 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมยาเสพติด30 พฤษภาคม 2566 15:40:0199
66 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) ครั้งที่ 5/256630 พฤษภาคม 2566 14:17:5084
67 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว จังหวัดน่าน - แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 1226 พฤษภาคม 2566 12:28:50100
68 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ต้อนรับคณะเจ้าแขวงไชยบุรี สปป.ลาว และคณะ พร้อมเข้าร่วมประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว จังหวัดน่าน - แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 1226 พฤษภาคม 2566 12:27:24135
69 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จับกุมถั่วลิสงต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร24 พฤษภาคม 2566 16:09:21114
70 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ วิธีการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศ23 พฤษภาคม 2566 15:15:2797
71 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ จัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี22 พฤษภาคม 2566 14:31:1499
72 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน22 พฤษภาคม 2566 14:29:33124
73 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒17 พฤษภาคม 2566 12:51:06129
74 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จับกุมกระเทียมต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร17 พฤษภาคม 2566 12:47:0586
75 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการผลักดันและส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว16 พฤษภาคม 2566 15:57:05103
76 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดน่าน (กรอ.จังหวัดน่าน)12 พฤษภาคม 2566 10:35:25105
77 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว จังหวัดน่าน ครั้งที่ 16 พฤษภาคม 2566 11:34:01118
78 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ1 พฤษภาคม 2566 16:48:06116
79 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพรเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช1 พฤษภาคม 2566 16:16:52135
80 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน (ศอ.ปส.จ.นน.) ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือน เมษายน 256627 เมษายน 2566 17:14:28112
81 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบักทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256626 เมษายน 2566 14:43:0297
82 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2566 และร่วมพิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน่านฯ25 เมษายน 2566 08:29:21122
83 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนเมษายน 256625 เมษายน 2566 08:27:23116
84 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมวันเปิดด่านประเพณีห้วยตอง - กกไฮ บ้านใหม่ชายแดน24 เมษายน 2566 09:34:35105
85 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมงาน "141 ปี วันสถาปนาศาลยุติธรรม"24 เมษายน 2566 09:33:2692
86 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/256624 เมษายน 2566 09:32:1998
87 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีบุญศาลาพระพุทธรูปมิ่งสองแผ่นดิน ด่านพรมแดนห้วยโก๋น และเข้าร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 256624 เมษายน 2566 09:30:4898
88 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรทุ่งช้าง และด่านพรมแดนห้วยโก๋น18 เมษายน 2566 09:26:37129
89 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมด่านพรมแดนภูดู่18 เมษายน 2566 09:24:56120
90 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างอำเภอทุ่งช้าง - เมืองเชียงฮ่อน11 เมษายน 2566 09:51:03136
91 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า กิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันข้าราชการพลเรือน7 เมษายน 2566 11:32:29129
92 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อม ต.ม่วงเจ็ดต้น - จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ (ด่านพรมแดนภูดู่)30 มีนาคม 2566 14:39:18169
93 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช29 มีนาคม 2566 10:07:24119
94 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.นน.) ครั้งที่ 3/256629 มีนาคม 2566 10:02:13129
95 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 256629 มีนาคม 2566 10:00:1494
96 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุมการจัดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 924 มีนาคม 2566 11:31:47116
97 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) ครั้งที่ 3/2566 24 มีนาคม 2566 11:29:58119
98 ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมสภากาแฟ22 มีนาคม 2566 16:06:07111
99 ยกเลิกประกาศกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)22 มีนาคม 2566 13:11:58104
100 35.ด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมกับ คบจ.น่านลงพื้นที่ตรวจสอบตามโครงการสัวสดิการฯ.pdf15 มีนาคม 2566 14:27:15115
101 ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษษความปลอดภัยท่าอากาศยานน่านนคร15 มีนาคม 2566 14:26:38105
102 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปรับปรุงสินทรัพย์2 มีนาคม 2566 09:21:3599
103 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนก.พ.661 มีนาคม 2566 11:02:56159
104 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมงานถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์21 กุมภาพันธ์ 2566 09:24:39140
105 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมประชุมเคบจ.น่าน16 กุมภาพันธ์ 2566 13:53:15150
106 ประกาศด่านศุลกากรทุ่งช้าง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของด่านศุลกากรทุ่งช้าง14 กุมภาพันธ์ 2566 09:44:38207
ผลลัพท์ทั้งหมด 244 จำนวน 3 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-694073, 0-9183-73945
อีเมล์ : 74190000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรทุ่งช่้าง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรทุ่งช่้าง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ