ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
Thungchang Customs House
 

นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์
นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 8 เข้าชมวันนี้
  • 391 เข้าชมเดือนนี้
  • 21,977 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-694073, 0-9183-73945
โทรสาร : 054-694073
E-Mail : 74190000@customs.go.th

สินค้านำเข้า-ส่งออก มูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ปรับปรุง ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566)

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน สิงหาคม 25666 กันยายน 2566 10:04:1819
2 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน สิงหาคม 25666 กันยายน 2566 10:03:299
3 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน ประจำเดือน สิงหาคม 25666 กันยายน 2566 10:02:449
4 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 25666 กันยายน 2566 10:01:589
5 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 25668 สิงหาคม 2566 09:34:5329
6 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 25668 สิงหาคม 2566 09:34:3015
7 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 25668 สิงหาคม 2566 09:34:0111
8 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 25666 กรกฎาคม 2566 09:31:5225
9 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน ประจำเดือน มิถุนายน 25666 กรกฎาคม 2566 11:07:3526
10 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน ประจำเดือน มิถุนายน 25666 กรกฎาคม 2566 11:07:1115
11 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤษภาคม 25662 มิถุนายน 2566 14:46:1326
12 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤษภาคม 25662 มิถุนายน 2566 14:45:4122
13 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 25662 มิถุนายน 2566 14:44:1720
14 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 25661 พฤษภาคม 2566 17:46:2927
15 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประจำเดือน เมษายน 25661 พฤษภาคม 2566 17:46:0225
16 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน ประจำเดือน เมษายน 25661 พฤษภาคม 2566 17:45:3211
17 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 25667 เมษายน 2566 14:28:3021
18 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 25667 เมษายน 2566 14:25:4214
19 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 25667 เมษายน 2566 14:22:3212
20 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25662 มีนาคม 2566 14:03:4931
21 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จ.น่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2 มีนาคม 2566 14:02:4836
22 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2 มีนาคม 2566 14:01:5519
23 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน ประจำเดือน มกราคม 25666 กุมภาพันธ์ 2566 12:26:1628
24 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง น่าน ประจำเดือน มกราคม 25666 กุมภาพันธ์ 2566 12:25:5334
25 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 25666 กุมภาพันธ์ 2566 12:25:2835
26 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน ประจำเดือนมกราคม 25666 กุมภาพันธ์ 2566 12:24:5013
27 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน ประจำเดือนธันวาคม 25656 มกราคม 2566 15:13:5623
28 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประจำเดือน ธันวาคม 25656 มกราคม 2566 15:14:30184
29 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 25656 มกราคม 2566 15:14:5417
30 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 2565 16:50:2725
31 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 25656 ธันวาคม 2565 11:29:0044
32 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวม ประจำเดือน พฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 2565 16:49:1513
33 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง รวม ประจำเดือน ตุลาคม 25652 พฤศจิกายน 2565 14:18:3423
34 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (จังหวัดน่าน)ประจำเดือน ตุลาคม 25654 พฤศจิกายน 2565 11:21:1944
35 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (จังหวัดอุตรดิตถ์)ประจำเดือน ตุลาคม 25652 พฤศจิกายน 2565 14:07:0627
36 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (รวมด่านศุลกากรทุ่งช้าง)ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 2565 17:01:5242
37 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (จังหวัดน่าน)ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 2565 17:02:4453
38 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (จังหวัดอุตรดิตถ์)ประจำเดือน กันยายน 25652 พฤศจิกายน 2565 14:02:4825
39 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (จังหวัดอุตรดิตถ์)ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 2565 17:32:1028
40 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (น่าน) ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 2565 16:25:0138
41 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ รวม ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 2565 16:24:3019
42 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ รวม ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 25652 สิงหาคม 2565 15:06:0634
43 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น้่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 25652 สิงหาคม 2565 15:05:2129
44 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 25652 สิงหาคม 2565 15:03:4829
45 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 256511 กรกฎาคม 2565 14:15:2829
46 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน มิถุนายน 256511 กรกฎาคม 2565 14:14:3631
47 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 25656 กรกฎาคม 2565 10:57:3244
48 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (น่าน) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 25652 มิถุนายน 2565 11:29:4742
49 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 25652 มิถุนายน 2565 11:29:0633
50 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 25652 พฤษภาคม 2565 16:18:3461
51 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 25652 พฤษภาคม 2565 16:18:0351
52 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน เมษายน 25652 พฤษภาคม 2565 16:17:2651
53 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 2565 14:49:3036
54 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 2565 14:49:0530
55 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 2565 14:48:4135
56 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25651 มีนาคม 2565 15:10:2842
57 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25651 มีนาคม 2565 15:09:5836
58 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25651 มีนาคม 2565 15:09:0532
59 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 25654 กุมภาพันธ์ 2565 15:02:2238
60 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 25654 กุมภาพันธ์ 2565 15:02:0038
61 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน มกราคม 25654 กุมภาพันธ์ 2565 15:01:2635
62 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 256414 มกราคม 2565 13:20:4169
63 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 256414 มกราคม 2565 13:20:2738
64 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน ธันวาคม 256414 มกราคม 2565 13:20:0967
65 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25649 ธันวาคม 2564 16:56:0945
66 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25649 ธันวาคม 2564 16:55:3735
67 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 25649 ธันวาคม 2564 16:55:0854
68 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 25648 พฤศจิกายน 2564 13:46:2139
69 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 25648 พฤศจิกายน 2564 13:45:5846
70 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน ตุลาคม 25648 พฤศจิกายน 2564 13:45:3245
71 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน 25646 ตุลาคม 2564 17:59:5744
72 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน 25645 ตุลาคม 2564 10:49:3345
73 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน กันยายน 25645 ตุลาคม 2564 10:48:0256
74 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 25643 กันยายน 2564 09:23:1765
75 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน สิงหาคม 25643 กันยายน 2564 09:22:1162
76 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 25646 กันยายน 2564 14:17:3454
77 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 25642 สิงหาคม 2564 15:40:0449
78 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 25642 สิงหาคม 2564 15:39:4146
79 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 25642 สิงหาคม 2564 15:39:0848
80 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 25646 กรกฎาคม 2564 09:47:1460
81 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน มิถุนายน 25646 กรกฎาคม 2564 09:46:2153
82 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 25646 กรกฎาคม 2564 09:45:2749
83 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 25646 กรกฎาคม 2564 09:47:2856
84 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน พฤษภาคม 25647 มิถุนายน 2564 10:58:2159
85 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 25647 มิถุนายน 2564 10:57:3255
86 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (รวม) จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 25647 พฤษภาคม 2564 17:09:5986
87 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ จ.น่าน ประจำเดือน เมษายน 25647 พฤษภาคม 2564 17:09:5283
88 สินค้านำเข้า - ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ (ภูดู่) จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 25647 พฤษภาคม 2564 17:09:4378
ผลลัพท์ทั้งหมด 88 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-694073, 0-9183-73945
อีเมล์ : 74190000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรทุ่งช่้าง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรทุ่งช่้าง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ